ویروس کرونا

کرونا ویروس

کرونا ویروس ها با نام علمی coronaviruses خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که ازسرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس و مرس را شامل میشوند .از اواخر دسامبر ۲۰۱۹نوع تازه ای از ویروس کرونا در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پیدا کرد چیزی که قبل از آن دیده نشد. علایم بیماری…

blood pressure

فشارخون چیست؟

فشارخون چیست؟ فشارخون فشاری است که خون به دیواره سرخرگها( شریان ها) وارد میکند. فشار اندازه گیری شده هنگامی که قلب منقبض شده و خون را به خارج ازقلب می فرستد فشار سیستولی (ماکزیمم) نامیده میشود .فشار اندازه گیری  شده زمانی که قلب منبسط شده و خون را به داخل قلب باز میگردد فشار خون…

شستن دستها

شستن دستها

اگر چه شستشوی دستها ساده به نظر می رسد اما یک مطالعه اخیر نشان داده است که در ۹۷% مواقع افراد این عمل ساده را  اشتباه انجام میدهند که میتواند باعث الودگی مواد غذایی و سطوح و در نتیجه ابتلا به بیماری های غذایی و مسمومیت شود.تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که شستشوی نادرست…