خرید تجهیزات مطب زنانتیم آموزشی فروشگاهی زنان طب  آماده ارائه خدمات به متخصصین زنان زایمان وماماها و همچنین به مادران باردار می باشد .زنان طب با بهره گیری از بهترین متخصصان عزیز کشور سعی دارد تا مسایل و سوالاتی که درباره بارداری و بیماری های زنان برای مادران عزیز کشور بوجود می آید را پاسخگو باشد.